VAKFIN AMACI

Vakfın amacı:

eğitim, sağlık, kültür ve sanatta ülkemizin evrensel boyutta yücelmesi için sağlıklı iletişim bilincini geliştirmek, her alanda yaşanan atılım ve gelişmeler konusunda bütün toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, refah ve mutluluğunu arttırmak, gençlere yeni öğrenim fırsatları yaratmak, başarılı öğrencileri araştırıcıları desteklemek, muhtaç hastaların tedavilerine destek vermek. Gençlerin her alanda gelişimlerine yardımcı olmak. Geçmişte yaşamış aile büyüklerinin anısına bulundukları yöre ve yerel yönetimler ile iş birliği içerisinde yukarıda belirtilen gaye doğrultusunda çalışma yapmak ve katkıda bulunmak, bilgi alışverişi ve yardımlaşma içerisinde olmak. Her seviyede(okul öncesi, ilk, orta, üniversite ve diğer) eğitim öğretim, araştırma, geliştirme uygulama kurumları açmak, açılmış olanlara iştirak etmek, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen veya faaliyette bulunan kamu ve özel kurum ve/veya kuruluşlarını ilgili yasalar ve hükümlerine bağlı kalarak ve/veya işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.