HAKKIMIZDA

Kasıman Vakfı kuruldu.

Kasıman aşireti vakıf kurarak birlik ve beraberlik mesajıyla aşiret üyelerini bir çatı altında toplayıp gelecek kuşaklara bu bağı daha da güçlendirerek aktarmak istediklerini belirttiler.

Paşa Konağı toplantı salonunda bir araya gelen Kasıman Aşireti üyeleri kurdukları vakfı tanıttılar.

Vakfın mütevelli üyelerinden Mehmet Emin Yeşilkaya yaptığı konuşmada vakfı tanıttı.

Yeşilkaya,” Kasıman aşireti zaza aşiretlerinin en büyüğü olup, Kasıman aşireti Allah verdi bey, Koç Mehmet bet ve Ali Haydar bey öncülüğünde 1515 yıllarında, Adıyaman ilinin Gerger kazasında Kara Cimşit beyin öncü kuvvetlerinde görev alarak, Palu’nun fethine katılmış, daha sonra aşiret üyeleri Palu’nun yukarı bulanık mıntıkasını fethederek, aşiretin ilk yerleşim yeri olan Mazray Kasımona (İsa ağa mezrası) yerleşmişlerdir.

Daha sonra Koç Mehmet Bey ayrılıp Palu’nun Gökdere bölgesine, Ali Haydar Bey ise Erzincan’ın Çarek bölgesine yerleşmişlerdir.

Allahverdi Bey’in ölümünden sonra aşiret reisi olan oğlu Kasım Bey Bulanık mıntıkasında kalmaya devam ederek, bölgenin tamamını ele geçirmiştir. Kasıman aşireti adını Kasım beyden almıştır.

Kasıman aşiretinin Kovancılar’da da yerleştikleri köyler şunlardır.

(Mazre Kasımon)  İsa Ağa Mezrası

(Durmuşan) Durmuşlar

(Meman) İncedal

(Safere) Yılbaşı

(Dımırci) Demirci

(Kareşh) Sarı buğday

Karakoçan’da yerleştikleri köyler

(Tirkan) Altınoluk

( Seyfan) Demirtepe

(Aşağı Kurukan) Aşağı Ovacık

(Yukları kurukan) Yukarı Ovacık

(Aşağı Lehan) aşağı Başyurt

(Yukarı Lehan) Yukarı Başyurt

(Socah) Soğucak

(Gözerek) Gözerek

Bu gün aşiret üyelerinin büyük bir bölümü Elazığ merkezi olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerine dağılmışlardır.

Avrupa ülkelerinde azımsanmayacak bir nüfusa sahiplerdir.

Bu aşiret üyelerinin tamamı 25 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa’da ki Kasıman aşiret üyeleri bir dernek çatısı altında bir araya gelerek örgütlenmişlerdir. Kasıman üyeleri arasında oldukça güçlü bir aile bağı olup, Kasıman Vakfının kurmamızdaki temel amaç aile üyeleri arasında zaten var olan aile bağlarını daha da kuvvetlendirmektir.

Gelecek kuşakları bu bağı güçlendirerek aktarmaktır.” Diye konuştu.

Demir Vakfın amacını ise şöyle açıkladı,” Vakfın amacı: eğitim, sağlık, kültür ve sanatta ülkemizin evrensel boyutta yücelmesi için sağlıklı iletişim bilincini geliştirmek, her alanda yaşanan atılım ve gelişmeler konusunda bütün toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, refah ve mutluluğunu arttırmak, gençlere yeni öğrenim fırsatları yaratmak, başarılı öğrencileri araştırıcıları desteklemek, muhtaç hastaların tedavilerine destek vermek. Gençlerin her alanda gelişimlerine yardımcı olmak. Geçmişte yaşamış aile büyüklerinin anısına bulundukları yöre ve yerel yönetimler ile iş birliği içerisinde yukarıda belirtilen gaye doğrultusunda çalışma yapmak ve katkıda bulunmak, bilgi alışverişi ve yardımlaşma içerisinde olmak. Her seviyede(okul öncesi, ilk, orta, üniversite ve diğer) eğitim öğretim, araştırma, geliştirme uygulama kurumları açmak, açılmış olanlara iştirak etmek, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen veya faaliyette bulunan kamu ve özel kurum ve/veya kuruluşlarını ilgili yasalar ve hükümlerine bağlı kalarak ve/veya işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.” Olduğunu söyledi.